วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Rocking (Expert)

Granado Espada Expert Stance

Rocking (Expert)


NPC : Freeday (Friede Beckerath)
อาวุธ : ลูท
การโจมตีปกติ : 4 ตัว 1 ครั้ง ระยะ 0.5 m - 10 m รัศมี 3 m Stance นี้สามารถโจมตีศัตรูที่บินได้ ทั้งการโจมตีธรรมดาและทุกสกิล

*[Freedom of sou]
 - แต่ละเลเวลมีระยะเวลา 15 วินาที
 - สามารถเพิ่มเลเวลบัพได้ด้วยสกิล Arounding, Powerstroke และ Accelerando
 - ไม่ได้รับผลบัพพิเศษเมื่อเลเวลปกติ
 - สามารถสะสมเลเวลบัพได้ถึง 100


atk +20% (18.84.x, atk +120%)
แม่น 100
sp +30
ทะลุ +12

Chromatic

คูลดาว 180 วินาที / SP 200
ลูกแก้วดาวโบราณ 5 ลูก
ร่าย 0 วินาที / เวลาดำเนินสกิล : 3.367 วินาที
ใช้กับตัวเอง
เลเวล 10 : 200 วินาที, [Freedom of sou] เวลาสถานะ +30 วินาที
เลเวล 11 : 220 วินาที, [Freedom of sou] เวลาสถานะ +33 วินาที
เลเวล 12 : 240 วินาที, [Freedom of sou] เวลาสถานะ +36 วินาที
เลเวล 13 : 260 วินาที, [Freedom of sou] เวลาสถานะ +39 วินาที
เลเวล 14 : 280 วินาที, [Freedom of sou] เวลาสถานะ +42 วินาที
*การเปลี่ยนสแตนไม่มีผลให้ Chromatic และ Freedom of soul หายไป

Arounding

คูลดาว 8 วินาที / SP 300
ลูกแก้วดาวโบราณ 3 ลูก
ร่าย 0 วินาที / เวลาดำเนินสกิล : 3.634 วินาที
โจมตีเป้าหมาย 5 ตัว  6 m รอบตัว (ทำให้ล้มลง)
โจมตีเกราะเบา : 100%, เกราะกลาง : 100%, เกราะหนัก : 100%
Level 10: 200% ความเสียหายขึ้นอยู่กับ CHA SEN ,  เพิ่ม 1 ระดับ [Freedom of sou]
Level 11: 210% ความเสียหายขึ้นอยู่กับ CHA SEN ,  เพิ่ม 1 ระดับ [Freedom of sou]
Level 12: 220% ความเสียหายขึ้นอยู่กับ CHA SEN ,  เพิ่ม 1 ระดับ [Freedom of sou]
Level 13: 230% ความเสียหายขึ้นอยู่กับ CHA SEN ,  เพิ่ม 1 ระดับ [Freedom of sou]
Level 14: 240% ความเสียหายขึ้นอยู่กับ CHA SEN,  เพิ่ม 1 ระดับ [Freedom of sou]
**[Freedom of sou] ระดับ 100 เพิ่มความเสียหายเป็น 2 เท่า
**ปรับสเตตัส 18.59.76 เปลี่ยนจากCHA ไปเป็น SEN

Powerstroke
คูลดาว 9 วินาที / SP 400
ลูกแก้วดาวโบราณ 3 ลูก
ร่าย 0 วินาที / เวลาดำเนินสกิล : 2.7 วินาที
โจมตีเป้าหมาย 5 ตัว ระยะ 10 m รัศมี 4 m (ทำให้ล้มลง)
โจมตีเกราะเบา : 100%, เกราะกลาง : 100%, เกราะหนัก : 100%
Level 10: 400% ความเสียหายขึ้นอยู่กับ CHA SEN ,  เพิ่มระดับ 1 [Freedom of sou]
Level 11: 420% ความเสียหายขึ้นอยู่กับ CHA SEN ,  เพิ่มระดับ 2 [Freedom of sou]
Level 12: 440% ความเสียหายขึ้นอยู่กับ CHA SEN ,  เพิ่มระดับ 3 [Freedom of sou]
Level 13: 460% ความเสียหายขึ้นอยู่กับ CHA SEN ,  เพิ่มระดับ 4 [Freedom of sou]
Level 14: 480% ความเสียหายขึ้นอยู่กับ CHA SEN ,  เพิ่มระดับ 5 [Freedom of sou]
**[Freedom of sou] ระดับ 100 เพิ่มความเสียหายเป็น 2 เท่า
**ปรับสเตตัส 18.59.76 เปลี่ยนจากCHA ไปเป็น SEN

Accelerando
คูลดาว 12 วินาที / SP 500
ลูกแก้วดาวโบราณ 5 ลูก
ร่าย 0 วินาที / เวลาดำเนินสกิล : 3.2 วินาที
เป้าหมาย 5 ตัว ระยะ 8 m รัศมี 5 m (ทำให้ล้มลง)
โจมตีเกราะเบา : 100%, เกราะกลาง : 100%, เกราะหนัก : 100%
Level 10: 600% ความเสียหายขึ้นอยู่กับ CHA SEN ,  เพิ่มระดับ [Freedom of sou] 1-10 ระดับ
Level 11: 630% ความเสียหายขึ้นอยู่กับ CHA SEN ,  เพิ่มระดับ [Freedom of sou] 1-11 ระดับ
Level 12: 660% ความเสียหายขึ้นอยู่กับ CHA SEN ,  เพิ่มระดับ [Freedom of sou] 1-12 ระดับ
Level 13: 690% ความเสียหายขึ้นอยู่กับ CHA SEN ,  เพิ่มระดับ [Freedom of sou] 1-13 ระดับ
Level 14: 720% ความเสียหายขึ้นอยู่กับ CHA SEN ,  เพิ่มระดับ [Freedom of sou] 1-14 ระดับ
**[Freedom of sou] ระดับ 100 เพิ่มความเสียหายเป็น 2 เท่า
**ปรับสเตตัส 18.59.76 เปลี่ยนจากCHA ไปเป็น SEN

Finishing
คูลดาว 20 วินาที / SP 800
ลูกแก้วดาวโบราณ 10 ลูก
ร่าย 3.467 วินาที / เวลาดำเนินสกิล : 1.6 วินาที
10 ตัว  รอบตัวรัศมี 8 m (ทำให้ล้มลง)
โจมตีเกราะเบา : 100%, เกราะกลาง : 100%, เกราะหนัก : 100%
Level 10: 800 % , รวมเข้ากับระดับ [Freedom of sou] ที่สะสมไว้, ระดับ [Freedom of sou] ต่อความเสียหาย  5%
Level 11: 840 % , รวมเข้ากับระดับ [Freedom of sou] ที่สะสมไว้, ระดับ [Freedom of sou] ต่อความเสียหาย  6%
Level 12: 880 % , รวมเข้ากับระดับ [Freedom of sou] ที่สะสมไว้, ระดับ [Freedom of sou] ต่อความเสียหาย  7%
Level 13: 920 % , รวมเข้ากับระดับ [Freedom of sou] ที่สะสมไว้, ระดับ [Freedom of sou] ต่อความเสียหาย  8%
Level 14: 960 % , รวมเข้ากับระดับ [Freedom of sou] ที่สะสมไว้, ระดับ [Freedom of sou] ต่อความเสียหาย  9%
**การใช้สกิลนี้ส่งผลให้ [Freedom of sou] ถูกยกเลิก

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ16 กรกฎาคม 2556 17:08

    ความแรงของสกิล 2 3 และ 4 แน่ใจได้อย่างไรว่าขึ้นอยู่กับค่า Cha (หรือ SEN ในอนาคต) ??

    อยากได้ลิ้งต้นฉบับที่แปลมาอีกที

    ตอบลบ